Welkom in het ouderlokaal!

Ouders welkom staat in reuzeletters bij de ingang van onze schoolpoort op de speelplaats neergeschreven. Je kan er niet naast kijken. We willen het niet alleen neerschrijven , we willen dit ook waarmaken. Een belangrijke stap hierbij was de opening van het ouderlokaal.

Elke morgen (behalve op vrijdag) kunnen al onze ouders een kopje koffie of thee drinken en dit in een speciaal voor hen gereserveerde plek. Dit ouderlokaal is open van 8u 30 tot 9u 15. Je wordt er opgevangen door juf Béatrice, juf Ann, meester Timothy of juf Seher.

Het ouderlokaal is voor ons een plek waar:
– ouders elkaar kunnen ontmoeten
– ouders met elkaar kunnen praten over hun kinderen
– ouders terecht kunnen met vragen over hun kind, de school, de buurt
– ouders bedenkingen , ideeën rond het schoolgebeuren kwijt kunnen

Waarom willen we hier als school werk van maken?
Ouders willen we beschouwen als belangrijke bondgenoten. Niet alleen leveren zij de kinderen voor wie ons onderwijs bestemd is, hun steun aan het werk van de school bepaalt mee of hun kinderen optimaal profijt van het leerproces kunnen trekken. Zij hebben ook belang bij het werk van de school, want ouders wensen voor hun kinderen de best mogelijke vorming en het best mogelijke resultaat. Hun toekomst wordt immers in hoge mate bepaald door het schoolsucces.

Toch blijkt het niet altijd gemakkelijk de ouders direct bij de school te betrekken. Voor veel ouders is de drempel van de school te hoog, zeker als zij opgegroeid zijn in traditionele samenlevingen waar men niet gewend is dat de school zijn gezag met de ouders wil delen en aan hun wensen wil toetsen. Het is dan vaak moeilijk om ouders die aarzelend de drempel overschrijden tot geregelde gasten te maken.

Het ouderlokaal kan daarbij helpen. Het is een belangrijk initiatief, dat de ouders een eigen plek geeft, zodat het schoolgebouw niet alleen voor hun kinderen, maar ook voor henzelf een vertrouwde plaats kan worden, waar zij zich thuis voelen en een informele uitwisseling met andere ouders, leraren en andere betrokkenen tot stand kan komen. Dat geeft een goede basis voor een stabiele relatie tussen ouders en school.

Bij deze willen we onze ouders nog eens uitnodigen om wanneer het kan ‘s morgens eens langs te komen.
Je bent er echt welkom. Echt doen!