Vogels

Naar aanleiding van het Vogeltelweekend, maakten wij kennis met alle bekendste tuinvogels uit België.
We gingen hiervoor naar de vogelzaal in het Huis van Kina, gingen zelf vogels spotten in de tuin van Villa Voortman, verwenden de vogels in ons eigen park en deden tenslotte mee aan de telling voor scholen. Door het slechte weer telden we vooral dappere duiven en schreeuwerige meeuwen, maar de vele musjes en meesjes die we dagelijks op onze brandtrap spotten, merken we zeker ook op!

In duo’s bereidde iedereen ook een spreekbeurt voor over een verschillende soort uil. Aan de hand van een mindmap heeft iedereen een interessante bespreking van een uil gedaan.

En in ons hoekenwerk leerden we over de soorten snavels, soorten vogels, voedsel van de vogels, geluiden en nesten.