Letters vormen woorden

Met letters kan je woorden maken.

Welk woord stellen deze tekeningen voor?